Upozornenie na riziká

Obchodovanie na menovom trhu môže prniesť výnosy ale aj straty. Toto riziko je nutné uvedomiť si a prijať ak chcete na menovom trhu obchodovať. Obchodujte s peniazmi, ktoré si môžete dovoliť stratiť. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek finančné straty pri obchodovaní a taktiež nenesie riziko pri zlyhaní prenosových prostriedkov a zariadení, výpadku elektrickej energie, alebo za akúkoľvek inú príčinu. Minulé zisky nie sú garanciou budúcich ziskov.

Obchody s finančnou pákou nesú vysoký stupeň rizika.

Informácie zverejnené spoločnosťou na svojej webovej stránke nemusia byť úplné alebo správne a neposkytujú odporúčania na vykonávanie obchodov.

Vstupom na web spoločnosti návštevník berie na vedomie, že spoločnosť nie je zodpovedná za správnosť údajov a informácií uvedených na webovej stránke spoločnosti a ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z investície založenej na informácií alebo analýze spoločnosti, ktorá je na webovej stránke uverejnená. Informácie a analýzy neposkytujú odporúčania na vykonanie obchodov s finančnými nástrojmi ani žiadne daňové, právne alebo investičné poradenstvo. Majú vždy len informatívny charakter. Spoločnosť upozorňuje návštevníka webovej stránky spoločnosti, že obchodovanie na finančných trhoch je vysoko rizikové a môže viesť k stratám.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu pochádzajúcu z investícií založenej na akejkoľvek informácii publikovanej spoločnosťou.

Spoločnosť využíva finančné informácie ako zdroj analýz a iných uverejnených materiálov. Informácie a všeobecné odporúčania sa môžu zmeniť ihneď kvôli volatilite na trhu. Analýzy a iné informácie sú len odhady a názory.